شورای سیاستگذاری

ترکیب شورای سیاستگذاری همایش «هنر و بیماری‌های فراگیر: هنر/ کرونا» عبارت است از:

علیرضا اسماعیلی (سرپرست فرهنگستان هنر به عنوان رئیس شورا)

عبدالحسین لاله (رئیس پژوهشکدة هنر و قائم‌مقام رئیس شورا)

سید مجتبی حسینی (معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان عضو شورا)

مجید سرسنگی ( معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به عنوان عضو شورا)

مجید صالحی (معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر به عنوان عضو شورا)

حسن بلخاری (رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران به عنوان عضو شورا)

بهمن نامورمطلق (رئیس دانشگاه هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد محمود فرشچیان به عنوان عضو شورا)

حجت‌الله ایوبی ( دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران به عنوان عضو شورا)

حبیب‌الله صادقی ( عضو پیوستة فرهنگستان هنر به عنوان عضو شورا)

محمدمهدی حیدریان (رئیس گروه تخصصی سینما فرهنگستان هنر به عنوان عضو شورا)

مهران هوشیار (معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره به عنوان عضو شورا)

علی تقوی (معاون پژوهشی فرهنگستان هنر به عنوان عضو شورا)

کیوان رحیمی (دبیر فرهنگستان هنر به عنوان عضو شورا)

سجاد محمدیارزاده (سرپرست معاونت هنری فرهنگستان هنر به عنوان عضو شورا)

شهاب پازوکی (معاون پژوهشی پژوهشکدة هنر به عنوان عضو شورا)

محمدرضا حسین‌خانی (مدیرعامل مؤسسة صبا به عنوان عضو شورا)

             

 

درباره همایش
مهلت ارسال مقالات: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

زمان برگزاری همایش: ۲۹ و ۳۰ مهر ۱۳۹۹ 

 

 

تماس با ما
خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع امام خمینی، نبش کوچه شهید حسن سخنور، پلاک ۲۹، پژوهشکده هنر
كدپستي : 1137636811
تلفن : ۹۲-۶۶۹۵۶۱۹۰
دورنگار : 66951189
رایانامه : art.corona@aria.ac.ir


پیوندها
فرهنگستان هنر
پژوهشکده هنر
دانشگاه هنر
کمیسیون ملی یونسکو
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
دانشگاه سوره
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دانشگاه هنرهای اسلامی_ایرانی استاد محمود فرشچیان